Menu

Návrh fasády rodinného domu

Projekt: Návrh oplotenia a terénnych úprav

Obsah: návrh fasádnych farieb, obkladu a balkónov

Lokalita: Liptovský Mikuláš

Klient požiadal o návrh terénnych úprav na pozemku položenom vo svahu. K návrhu sa pričlenila tiež štúdia oplotenia celého pozemku a návrh prístrešku pre garáž.

preloader