Menu

Návrh fasády

Projekt: Návrh fasády

Lokalita: Bratislava

Klient požiadal o návrh terénnych úprav na pozemku položenom vo svahu. K návrhu sa pričlenila tiež štúdia oplotenia celého pozemku a návrh prístrešku pre garáž.

preloader