Menu

Návrh siete chodníkov

Projekt: Návrh siete chodníkov a parkoviska

Obsah: Návrh spevnených plôch

Lokalita: Dlhá nad Oravou

Investor požiadal o vytvorenie sietí komunikácii pre peších pri hlavnej ceste spájajúcej obec s kostolom a ihriskom. Pohyb chodcov je v tejto časti ohrozovaný dopravou v oboch smeroch, a to hlavne v noci.

Návrh vychádzal z vytvorenia výškovo oddeleného chodníka od komunikácie, vytvorením nových parkovacích miest pre verejnosť a napojenia sa na nový systém chodníkov v centrálnej časti obce. Boli navrhnuté nové materiály na povrch chodníkov a parkoviska, spolu s mobiliárom a osvetlením.

preloader