Menu

Návrh športového areálu

Projekt: Návrh športového areálu

Obsah: návrh mobiliáru, ihrísk, spevnených plôch, oplotenia, osvetlenia, zelene

Lokalita: Dlhá nad Oravou

Požiadavka pri riešení tohto špotrového areálu bola, aby sa vytvoril návrh, ktorý bude hľadieť do vzdialenejšej budúcnosti. Vytvorená štúdia tak tvorí základ pre menšie projekty. Tie v konečnom dôsledku vytvoria komplexný športový areál pre aktivity občanov, hranie detí a menšie kultúrne podujatia.

Pred návrhom boli v záujmovom priestore len futbalove ihrisko, tribúna a hospodárska budova. V blízkosti sa nachádza tok rieky Oravy, čo dotvára potencial priestoru.

V návrhu sa počítalo s vytvorením viacerých športovísk. Navrhnuté bolo multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a asfaltový priestor, ktorý by slúžil na rôzne športy. Multifunčnému ihrisku bolo navrhnuté vysoke oplotenie pre bezpečnosť a ľahšiu správu.

V priestore sa tiež počíta s detským ihriskom aby sa tak využil naplno celý priestor. Taktiež je súčasťou návrh odporúčaného rastlinného materiálu, kde boli volené hlavne pôvodné druhy. Kvôli zvýšenej návštevnosti areálu bola zvýšená aj kapacita parkovísk.Priestor na oddych bude tvoriť altánok a súbor lavičiek rozmiestnených v areáli. V budúcnosti je este naplánovaný chodník vedúdi popri rieke Orave a miesto na rodinné posedenia pri ohni.

preloader